Záznam z webináře

Sed, překážkový sed, W sed a podpora volného sedu.

Děkuji za váš zájem, věřím, že vám webinář pomůže se sedem vašeho děťátka a doplní mnohé informace. Přeji krásné dny a hezké stabilní a jisté sedy:)
Michaela Kačírková