O mně

Jmenuji se Michaela Kačírková (rozená Voltrová), jsem maminka a dětská fyzioterapeutka. Už před nastoupením na fakultu jsem měla sen, že bych ráda pomáhala dětem. Práce dětského fyzioterapeuta je krásná, má úžasné výsledky, dokáže pomoci i těm nejmenším miminkům od narození a pozitivně ovlivnit jejich další zdravý vývoj. V roce 2013 jsem dokončila vysokoškolské studium fyzioterapie na Západočeské Univerzitě v Plzni. I po vysoké škole pokračuji v dalším vzdělávání, prošla jsem mnoha kurzy, mezi které patří například Metoda Ludmily Mojžíšové, DNS pro sportovce, metoda Prechtla, ACT - akrtální koaktivační terapie, adalší. Pro mě nejvýznamějšími jsou především kurzy Bobath koncept a Vojtova metoda. V roce 2016 jsem úspěšně absolvovala kurz Bobath konceptu (340 výukových hodin), který se stal celosvětově uznávanou metodou, preferovanou zejména v anglicky mluvících zemích. Své znalosti jsem následně rozšířila studiem Vojtovy reflexní lokomoce (320 výukových hodin). I tato metoda je v oblasti (nejen dětské) fyzioterapie velmi ceněna. Obě tyto metody jsou certifikované MZ ČR a mají široké spektrum využití, jak v útlém věku novorozence, tak i v dospělosti. Nejintenzivnější a zároveň nejkrásnější kurz mi však začal až v lednu roku 2020, kdy jsem se stala maminkou úžasné holčičky.

Aby rodiče mohli získat ověřené informace ohledně vývoje svého dítěte, založila jsem instagramový účet dětská_fyzio_máma, kde průběžně publikuji odborné znalosti z dané oblasti. Dále jsem spoluautorkou knihy „Pohybový vývoj dítěte s láskou a respektem (fyzioterapeutky dětem)“ která vyjde začátkem května 2022. Kromě výše uvedeného jsem také autorkou kurzu „Pro zdravý vývoj miminka“, jedná se o video kurz, kde jsou informace přehledně shrnuty a na jednom místě a jednoduchou formou vysvětleny. Najdete zde tipy, jak přirozeně rozvíjet pohyb děťátka a na co si při vývoji dávat pozor. Pro jejich co největší názornost a praktičnost jsou videa natáčena přímo s dětmi.