KISS syndrom 2. část + seznam zdravotníků

Jak probíhá terapie u KISS syndromu, je vhodné využití i Vojtovy metody u této diagnózy? Jaký je můj pohled a přístup k Vojtově metodě a jak bych osobně a profesně hodnotila kurz KISS syndromu pro zdravotníky, který jsem absolvovala v červenci.  Na konci článku najdete seznam zdravotníků proškolených v KISS syndromu

Jak probíhá terapie? 

Terapie by měla být komplexní, určitě je vhodné do ní zahrnout: 

  • uvolňování miminka v oblasti páteře (uvolnění blokád) 
  • práce měkkými technikami
  • protahování 
  • cvičení 
  • edukace rodičů na doma 

 

Tyto složky by měly být součástí terapie, aby se stav uvolnění udržel a nevracel zpět. Každé děťátko potřebuje jinak velkou složku uvolnění/protažení/cvičení. Samotné uvolnění (většinou) nestačí, je potřeba, aby tam byla i následná péče, do které patří i zacházení s miminkem a péče o děťátko během dne. 

 

Ono to je vlastně velmi logické, když něco na těle uvolníme, ale nenaučíme tělo fungovat (pohybovat se) jiným způsobem, bude se to vracet směrem k původnímu stavu. Bude to tedy trvat mnohem déle, než kdyby se to řešilo komplexnějším přístupem. Děťátku je tedy potřeba dopomoci ke zdravému pohybu uceleněji. A to jak uvolněním, protažením, cvičením (tedy aktivací/stimulací svalů) a především i edukací rodičů (z mého pohledu jde o podstatnou část celé terapie). Jestliže miminko uvolníme, protáhneme, zacvičíme s ním, ale rodič jej pak nevhodně uváže do nosítka nebo s ním bude jakkoli neoptimálně (k jeho diagnóze) zacházet, může se celý problém vracet, nebo minimálně zlepšovat pomalu. 

Vojtova metoda a KISS syndrom 

Často se ptáte, zda je Vojtova metoda vhodná či je kontraindikací u KISS syndromu. Vojtova metoda NENÍ kontraindikace u KISS syndromu — potvrdili mi i lektorky Vojtovy metody i zahraniční lektorky kurzu KISS syndromu. Tedy Vojtova metoda nezhoršuje stav KISS syndromu, ale může jej také zlepšit.

K tomu bych ráda napsala, že z mého pohledu je opravdu potřeba nahlížet na děťátko komplexně, nejsem zastánce žádných extrémů. V praxi to pro mě znamená nemít klapky na očích: nepřisuzovat vše KISS syndromu (tedy nezapomenout i na jiné diagnózy), nepoužívat výhradně Vojtovu metodu (mít v ruce i další “nástroje”) apod. Nic většinou není černobílé a techniky se dají krásně kombinovat. ♡

U KISS syndromu využijeme výše zmíněné – uvolnění (odblokování), protažení, edukaci rodičů a cvičení. Na základě komplexního vyšetření a reakcí děťátka na terapii, můžeme zvolit i formu cvičení Vojtovy metody. To záleží na komplexním vyšetření a je zapotřebí sledovat reakce děťátka na vedenou terapii. Stále zhodnocovat, zda je terapie dobře nastavena. To je ovšem potřeba u každé terapie. Prostě vědět, proč jaké techniky volím a co s nimi chci dosáhnout.

Proč mezi lidmi koluje informace, že Vojtova metoda není vhodná? 

Popravdě nevím. Domnívám se, že to tvrdí spíše lidé, kteří se nezabývali Vojtovou metodou podrobněji. Nebo se setkali s někým, kdo nad její aplikací dostatečně nepřemýšlel (např. děťátko cvičením přetížil). Možná je to tím, že metoda původně vznikla pro neurologické diagnózy. To sice ano (to i Bobath koncept), ale proč si s ní nepomoci u jiných diagnóz, když výsledky má skvělé? 

Moje cesta k Vojtově metodě také nebyla jednoduchá. 

Vždy jsem chtěla pomáhat dětem. Po vysoké škole a 2 letech praxe jsem prošla kurzem Bobath konceptu. Na Vojtovu metodu jsem původně jít nikdy nechtěla (právě kvůli těm strašákům a mýtům, které o ní kolují), ale po jednom velmi hezkém a příjemném rozhovoru s úžasnou fyzioterapeutkou Eliškou, jsem si to rozmyslela a odhodlala se. Teď jsem za to vděčná. Byla jsem velmi příjemně překvapena lidským přístupem i samotným uceleným konceptem. Má jedinečnou diagnostickou i praktickou část, která je podložena a stále se okolo ní dělají další studie. Nejdůležitější je (jako u jakékoli jiné metody) u ní přemýšlet. Přemýšlet, proč ji zařazujeme a jakou polohu s jakým cílem využíváme. Přemýšlení nad vedenou terapií nás učili i na Bobath konceptu i na Vojtově reflexní lokomoci, kterou jsem absolvovala pod certifikovaným výukovým pracovištěm RL-corpus. 

Nejsem “echt Vojtovec” (že bych vše řešila JEN Vojtovou metodou), ale ráda si s ní pomohu, když vím, že děťátku může pomoci a že celý proces může urychlit. Vždy s jemností a citem. 

Vojtova metoda má jasně dané kontraindikace, které jsou odborně podložené a zdůvodněné. KISS sy. mezi nimi není. Při správném použití Vojtova metoda nezhoršuje projevy KISS sy., naopak má možnosti jej také zlepšit. Vojtovu metodu lze vhodně a cíleně kombinovat s dalšími technikami, které má dětský fyzioterapeut k dispozici (př.: mobilizace, uvolnění, protažení, stimulace, edukace na doma, cvičení…). Jak jsem již psala, je podstatné, aby terapeut dokázal zhodnotit terapii dle reakcí děťátka a případně vedení terapie (po)změnil. 

Jestliže máte z Vojtovy metody obavy, otevřeně je řekněte vašemu fyzioterapeutovi (co vám nejvíc vadí, co vám nejde, čeho se bojíte), poté na tom můžete zapracovat společně. Fyzioterapeut by měl být takovým vaším parťákem, měli byste mít stejný cíl, tedy pomoci co nejlépe vašemu miminku. 

Jak lze využít VM? 

Vojtova metoda aktivuje pohybové vzory, které má děťátko vlivem "blokády" omezené.  Učí svaly držet tělo v symetrii i při náročnějších aktivitách, jako je např: první a druhé vzpřímení, otáčení, lezení po 4 apod. Také může oslovit svaly, které rotují jednotlivé obratle páteře. 

Závěrem tedy je, že pro terapii KISS syndromu je nejvhodnější komplexní přístup od individuálního vyšetření přes ucelenou terapii: uvolnění, protažení, cvičení, edukace rodičů na doma.

 

Můj pohled na kurz KISS syndromu 

O KISS syndrom se zajímám v podstatě už tři roky. Začalo to, kyž  po vlastní ose a v červenci 2023 jsem prošla třídenním školením na téma KISS syndromu. Kurz byl zaměřen na diagnostiku a terapii KISS syndromu (ještě mě čeká druhá a třetí část). Veden byl fyzioterapeutkou Monikou Bauer (www.bauer-kiss.de), která pochází z Německa a tomuto tématu se věnuje 30 let. Vychází především z osteopatie, Bobath konceptu, Kraniosakrální terapie a z praxe. Druhou lektorkou kurzu byla Ilka Schultze, působící ve Švýcarsku (www.physiocolor.cz). Kurz byl pořádán fyzioterapeutickou ambulancí FyzioVšem, kterým velmi děkuji za organizaci a za zájem o toto téma. Největší díky patří Markétě Sílové, která oslovila Moniku Bauer a celý kurz překládala z Němčiny do češtiny.

 

Jak bych osobně/profesně hodnotila kurz o KISS syndromu? 

Z mého pohledu je kurz velmi přínosný pro zdravotníky, kteří už s dětmi (miminky) pracují, ideálně už prošli nějakým kurzem se specializací na děti a mají praxi s dětmi. Kurz totiž krásně zapadne do dříve získaných znalostí a zkušeností. 

Dokonce je určen i porodním asistentkám, což mi přijde naprosto úžasné, jelikož mohou podchytit KISS syndrom opravdu brzy a poradit rodičům co a jak dál. Současně se na kurzu dozví, co mohou, a naopak čemu se mají raději vyvarovat. Na našem kurzu jsme žádnou PA neměli, takže jsme se spíše zaměřili na to, co využijeme v praxi my fyzioterapeuti/lékaři. 

Na kurzu jsem se dozvěděla nové informace, získala nové techniky, jak s KISS syndromem pracovat. V určitých věcech jsem se ujistila a pár věcí ještě musím v sobě zpracovat, a hlavně je pořádně vyzkoušet v praxi. Pokud se jako zdravotník, který pracuje s miminky/dětmi, rozhodujete, zda se na kurz přihlásit, určitě jej doporučuji. 

Ráda bych ještě zmínila, že se lidé často obávají, že fyzioterapeut (bez zaškolení v KISS syndromu) s dítětem “pouze” cvičí. Doufám, že už to u většiny fyzioterapeutů takto není. Mám okolo sebe úžasné dětské fyzioterapeuty, kteří se neustále vzdělávají a vedou terapii co nejvíce komplexně, ale samozřejmě neznám všechny, mohu žít jen v hezké bublině. V praxi u miminek běžně používáme měkké techniky, protahování, cvičení a poskytujeme také instruktáž pro rodiče. V dnešní době tedy už nemusíte mít strach jít ani ke „klasickému“ dětskému fyzioterapeutovi, ale samozřejmě je výhodnější, když má na danou problematiku (KISS sy.) ucelený pohled.  

Kurz mi dal opravdu tento ucelenější pohled na KISS syndrom a nové techniky, avšak podobným stylem jsem pracovala již předtím (tím myslím komplexně, od uvolnění po cvičení, přes péči o miminko v domácím prostředí), to je nejspíše i tím, že jsem absolvovala vícero kurzů např. již zmíněný Bobath koncept, ale i bez tohoto kurzu vnímám i u dalších kolegyň a kolegů, že se dětská fyzioterapie tímto směrem ubírá. 

Seznam zdravotníků proškolených v kiss Syndromu: KISS syndrom seznam absolventů.pdf